SEEL Target Texts

Scoop Song

*Sung to the tune of Ten Little Indians
Swoop, swoop, swoop the scoop.
Swoop, swoop, swoop the scoop.
Swoop, swoop, swoop the scoop.
Swoop into the goop! Scoop, scoop, scoop the goop.
Scoop, scoop, scoop the goop.
Scoop, scoop, scoop the goop.
Scoop up all the goop! Droop, droop, droop the goop.
Droop, droop, droop the goop.
Droop, droop, droop the goop.
Droop off all the goop!